Contact

Nieuwsgierig geworden? mail met ons!

België en Nederland

Neugierig geworden?

Kontakt mit uns

Contact is een actief principe van Eutonie. Contact in Eutonie betekent een ontmoeting met een object of levend wezen terwijl ik in mezelf blijf. Vertrekkend vanuit mijn innerlijke ruimte, zoek ik contact met de buitenwereld en ontvang het effect van deze aanraking. Voelend waarnemen is een deel van contact.

Contact maken betekent impulsen geven en ontvangen. Het actieve ding is dat we de effecten van het contact naar buiten manifesteren. Als ik ontroerd ben door iets, verandert mijn toon en dat laat ik zien in de vorm van beweging. In de Eutonie zoeken we naar moeiteloos bewegen en maken ons bewust van een teveel aan activiteit. In dit opzicht staan wij in tegenstelling tot de prestatiementaliteit, die waarde hecht aan inspanning.

Contact maken met een voorwerp, met de grond en de ruimte, met een levend wezen, laat me toe los te laten in de beweging om mezelf te ontzien. Dat geldt zowel in passieve als in actieve situaties, in het beroeps- en in het privé-leven, wanneer ik mij in een contactsituatie bevind, het bewustzijn dat ik in de relatie breng en de handeling van het contact maken, harmoniseer ik mijn toon en respecteer ik mijn behoeften en grenzen. In contact stel ik me open voor de ander en sta ik mezelf ook toe te ontvangen wat goed voor me is.